Co je to diecast

Temín "die cast" nebo "die-cast" či "diecast" vyjadřuje odlitek vyrobený tlakovým odlévání. Je to technologie výroby kovových, ale i plastových modelů.

Tento výraz se používá od konce dvacátých let dvacátého století, kdy se v Americe začaly odlévat takzvaným tlakovým litím přesné průmyslové odlitky a také malé modýlky ze zinkové slitiny zvané ZAMAC (zkratka anglických názvů kovů: zinc, aluminium, magnesium, copper). 

A podle termínu "die-cast" se proto začalo říkat kovovým modelům aut "diecast toys" nebo "diecast models".